Внутрішня педагогічна практика у трансформації сучасних концептуальних підходів

Актуальність сучасних концепцій полягає в забезпеченні студентів відповідно до статті 1, п 1,13; до статті 26 Закону України «Про вищу освіту» практичними навичками, вміннями та компетенціями, які б допомогли їм в професійній діяльності [1]. Сьогодні студенти досить часто порушують питання про занадто складне обтяження навчального процесу теорізацією та про відсутність взаємозв’язків навчальної програми з професійною діяльністю майбутнього випускника. В свою чергу величезне навантаження виконує і професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів. Викладачам доводиться окрім підготовки та проведення аудиторних занять, витрачати велику кількість часу на перевірку індивідуальних завдань, а подекуди навіть більше ніж на підготовку до цих завдань. Це негативно впливає на весь навчальний процес. Адже через брак часу, викладачі не в змозі надавати достатньо уваги для науково-пошукової роботи, осучаснення застарілих, або не актуальних навчальних програм та розробляти нові, згідно вимог ринку праці
.
Виклад основних положень. Виходом з цієї складної, на перший погляд, ситуації автор порушує просте її розв’язання, що не потребує фінансових витрат і може слугувати започаткуванням нового педагогічного руху у вищих навчальних закладах педагогічного профілю. Пропонується успішним за мірками навчальної програми та за особистими рекомендаціями викладачів студентам, в кількості потрібній викладачу, проходити асистентську практику з раніше пройдених навчальних дисциплін безпосередньо в університеті [2]. Що автор вкладає в поняття асистентської практики?
В першу чергу це:
- перевірка індивідуальних робіт: рефератів, есе, презентацій, лабораторних, аналізу статтей та і.н., в рівномірному обсязі розділених між викладачем та асистентом чи асистентами;
- надання можливості читання міні лекцій з окремих питань навчальної дисципліни в рамках лекцій викладача, що мало б компетентнісні та дидактичні результати для асистента в концепції студентської практики, та зменшувало б фізичне навантаження на лектора, даючи можливість перепочинку голосовим зв’язкам, та технічної підготовки презентацій для пояснення наступних положень лекції;
- проведення спільних семінарів, з можливістю асистента опрацьовувати 1-2 проблемних запитання з групою;
- проведення навчально-виховних, культурних, психологічних та інших занять, передбачених Законом України «Про вищу освіту»…
Таким чином, впровадивши даний експеримент, ми могли б реалізувати отримання давно затребуваної студентами практичної компетентності, яка б окрім очевидних переваг, дозволила студентам зрозуміти, всі аспекти справжньої професійної діяльності, побачити її плюси та мінуси не в теоріях підручників, а на практиці [3]. Перевірити вивчені педагогічні методики, побачити їхню ефективність, виявити свої педагогічні можливості, оцінити їх рівень, виправити вже на підступах можливі помилки у майбутній професійній діяльності [4].
Значний ефект від впровадження внутрішньої практики отримали б і викладачі. Вони могли б розвантажитись від перевірок безмежної кількості індивідуальних робіт, натомість - розробити нові, більш цікаві завдання, на які не відважувались, щоб не ускладнювати переобтяжену і так технічними моментами діяльність. Внутрішня практика не нова для провідних освітніх систем, де асистенство застосовується на всіх рівнях освіти, починаючи з дошкільної і закінчуючи вищою [5]. В провідних університетах світу [6], та в нині дуже популярних Масових відкритих онлайн курсах, давно існує практика, коли студенти оцінюють навчальні роботи один одного [7], [8]. Для педагогічних університетів це першочерговий компонент, який варто було б увести в навчальні програми. Давати можливість оцінювати, і враховувати ці оцінки в підсумку. Адже без реальної відповідальності рівень мотивації та дидактична цінність таких спроб переважно низька. Отже, застосувавши дану концепцію ми могли б покращити рівень підготовки майбутніх педагогів, сприяти професорсько-викладацькому складу ВНЗ та наділити випускників потрібними та важливими компетенціями. Підтвердженням цього може слугувати опитування роботодавців – учасників цьогорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Воно показало зміст вмінь і навиків, які мусять мати випускники вищих навчальних закладів, які не хочуть залишитись за бортом четвертої індустріальної революції, а прагнуть бути забезпеченими робочими місцями в 2020-му році та загалом бути успішними в своїй професійній діяльності.
            Ось якими вони їх визначили на 2015-й рік:
1. Комплексне вирішення проблем.
6. Контроль якості.
2. Співпраця з іншими.
7. Сфера послуг/рівень послуг.
3. Управління людьми.
8. Судження та прийняття рішень.
4. Критичне мислення.
9. Активне слухання.
5. Ведення переговорів.
10. Творчість.
           
А такі на їхню думку вони мають бути в 2020-му році:
1. Комплексне вирішення проблем.
6. Емоційний стійкість.
2. Критичне мислення.
7. Судження і прийняття рішень.
3. Творчість.
8. Сфера послуг/рівень послуг.
4. Управління людьми.
9. Ведення переговорів.
5. Співпраця з іншими.
10. Когнітивна гнучкість.

            Як бачимо, активне слухання, яке було в числі основних навиків в 2015 році, зникає з топ-10. На його місце приходить когнітивна гнучкість. Помітно, що люди очікують значної конкуренції зі штучним інтелектом. Тому творчість, стане одним з трьох кращих навичок для майбутнього працівника. З лавиною нових продуктів, нових технологій і нових способів роботи, працівники повинні стати більш творчими та креативними, щоб отримати вигоду з цих змін.
            Однозначно, характер змін багато в чому буде залежати від самої галузі. Адже світові ЗМІ та сфера розваг, наприклад, вже суттєво змінились за останні п'ять років. Сфері фінансових послуг та інвестиційного сектора ще тільки належить докорінно змінитись. Тим, хто працює в галузі продажів і виробництва будуть потрібні нові навички, такі як технологічна грамотність. Це стосується і педагогів. Деякі зміни - мобільний Інтернет і хмарні технології вже впливають, на те, як ми працюємо. А штучний інтелект, 3D-друк і сучасні матеріали все ще знаходяться на ранніх стадіях використання, але темпи змін є дуже швидкими.
В майбутньому з більшості сфер, де сьогодні працює людина, її витіснить штучний інтелект. Але він і допоможе нам швидше дістатися туди, де ми хочемо бути. Та штучний інтелект не зможе бути творчим [9]. Це пріоритет людини. Тому внутрішня практика допоможе підготувати таких вчителів з такими вміннями, які б змогли одразу навчати наших дітей, а не набиратись на них досвіду.
Джерела
1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 // [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page.
2. Вікіпедія. Вільна енциклопедія // - 26.01.2016. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82.
3. Козак Л.В. АСИСТЕНТСЬКА ПРАКТИКА У ФОРМУВАННІ ЗДАТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ // Л.В. Козак / - 2012. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: http://elibrary.kubg.edu.ua/521/1/%D0%9A%D0%9E%D0%97%D0%90%D0%9A%20%D0%9B.%D0%92.%20%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A3%20%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86.pdf.
4. Маковська О. А. РОЗВИВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ // О.А. Маковська / - 2011. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: http://kafedra-psy.at.ua/materialy_konferencii_2011-maket.pdf#page=168.
5. ПАРАДОКСЫ ФИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ // - 29.09.2015. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: http://www.edutainme.ru/post/paradoksy-finskogo-obrazovaniya/.
6. Вікіпедія. Вільна енциклопедія // - 18.03.2016. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B0.
7. «Prometheus» – громадський проект масових відкритих онлайн-курсів (МВОК) // - 2015. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: http://prometheus.org.ua/prometheus-start/.
8. «Coursera»provides universal access to the world’s best education, partnering with top universities and organizations to offer courses online. // - 2016. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://www.coursera.org/.
            9. The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution. // - 2016. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution


Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Тьютори, Едвайсери, Коучі, Фасилітатори, Ментори, Наставники розбираємось хто це

Як вчителю з користю використовувати соцмережі на уроках

Як отримати залік або допуск до іспиту, якщо ви ні разу не відвідували пари та не здавали жодних робіт