Публікації

Показано дописи з Квітень, 2016

Внутрішня педагогічна практика у трансформації сучасних концептуальних підходів

Актуальність сучасних концепцій полягає в забезпеченні студентів відповідно до статті 1, п 1,13; до статті 26 Закону України «Про вищу освіту» практичними навичками, вміннями та компетенціями, які б допомогли їм в професійній діяльності [1]. Сьогодні студенти досить часто порушують питання про занадто складне обтяження навчального процесу теорізацією та про відсутність взаємозв’язків навчальної програми з професійною діяльністю майбутнього випускника. В свою чергу величезне навантаження виконує і професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів. Викладачам доводиться окрім підготовки та проведення аудиторних занять, витрачати велику кількість часу на перевірку індивідуальних завдань, а подекуди навіть більше ніж на підготовку до цих завдань. Це негативно впливає на весь навчальний процес. Адже через брак часу, викладачі не в змозі надавати достатньо уваги для науково-пошукової роботи, осучаснення застарілих, або не актуальних навчальних програм та розробляти нові, згідно вимо…

Edutainment і його значення в новій системі освіти

Кожному поколінню притаманна своя культура, свої ціннісні орієнтири, своє уявлення добра та зла, дозволеного і не дозволеного, моралі, релігії і освіти. Саме освіта, її рівень, глибина, подача з кожним поколінням докорінно змінювалась від вміння читати та писати до моделювання складних біохімічних процесів та усвідомлення свого місця в світі. Змінювались мета та завдання освіти, як частина культурного соціуму. Сьогодні ж в інформаційну епоху, коли інформації за одну секунду створюється більше ніж може осягнути людський мозок, важливим критерієм стає її подача [1]. В людини вже немає голоду до інформації, адже вона всюди. Сьогодні залишитись поза інформаційним колом стає окремим способом відпочинку, але мова не про це. Сучасні реалії ставлять вимоги до інформації таким чином, що, бажаючи її комусь передати, маємо зробити обов’язково цікавою, захоплюючою, привертаючою увагу, щоб вона вирізнялась з загального потоку. А якщо йдеться про освіту, то це питання стає ще більш гострим, актуаль…